Iloisella mielellä uutta oppimaan

– positiivisen vahvistamisen kautta
kohti tavoitteita!

Toimintafilosofiamme

Koulutusmetodimme pohjaavat nykyaikaisiin käyttäytymistieteeseen pohjaaviin menetelmiin.  Oppiminen tapahtuu palkitsemisen kautta, eläintä kunnioittaen. Toivotunlaisesta toiminnasta palkitsemalla saadaan aikaan motivoituneita ja oma-aloitteisia oppijoita. Olemme apunasi myös koulutuksen jälkeen, kävitpä sitten kurssilla tai yksityisohjauksessa.

Sitoudumme noudattamaan Suomen eläintenkouluttajat ry:n eettisiä sääntöjä. Emme käytä fyysisiä rankaisuja, pakotteita tai painostamista ja olemme apunasi koulutuksessa, joka edistää eläimen hyvinvointia. Koulutuksissamme kohtaamme niin ihmis- kuin eläinasiakkat yksilöinä ja oppimisympäristöstä pyritään aina luomaan kaikille osapuolille turvallinen.  Eläimen kokonaisvaltainen hyvinvointi on meille tärkeää, joten saat koulutuksistamme uusien taitojen harjoittelun lisäksi avaimia siihen, kuinka voit edistää eläimen hyvinvointia arjessa.

Kissan koulutus, kissan opettaminen - Eläinkoulu Välkky, Harjavalta