Iloisella mielellä uutta oppimaan

– positiivisen vahvistamisen kautta
kohti tavoitteita!

Toimintafilosofiamme

Koulutusmetodimme pohjaavat uusimpiin käyttäytymistieteisiin perustuviin menetelmiin.  Oppiminen tapahtuu palkitsemisen kautta, eläimen hyvinvointia kunnioittaen. Toivotunlaisesta toiminnasta palkitsemalla saadaan aikaan motivoituneita ja oma-aloitteisia eläinoppilaita. Olemme apunasi myös koulutuksen jälkeen, kävitpä sitten kurssilla tai yksityisohjauksessa.

Sitoudumme noudattamaan Suomen eläintenkouluttajat ry:n eettisiä sääntöjä. Emme käytä fyysisiä rankaisuja, pakotteita tai painostamista. Rankaisut nostavat eläimen stressitasoa eikä eläin opi niiden avuin oikeaa tapaa toimia. Rankaisujen myötä lemmikistä tulee usein alistunut, ylivireä tai passiivinen. Tällöin uuden oppiminen on haastavaa eikä edistystä pääse tapahtumaan.

Kouluttaminen ilman pakotteita ei tarkoita koulutusta ilman tavoitteita. Tarkoituksena on opettaa  halutut toiminnot mahdollisimman vahvaksi haastetta pikkuhiljaa lisäten. Tärkeää on myös harjoitella eri ympäristöissä ja eri häiriöiden alla, jotta eläin pystyy suorittamaan opittuja taitoja erilaisissa tilanteissa.

Kissan koulutus, kissan opettaminen - Eläinkoulu Välkky, Harjavalta