Ohituksien harjoittelu arjen tilanteissa voi usein tuntua haastavalta ja ajoittain lannistavaltakin, erityisesti jos koira on todella innokas pääsemään koirakavereiden luo tai kokee epävarmuutta tilanteessa, jossa vieraat ihmiset tai koirat ovat lähestymässä. Sujuvia ohituksia rakennetaan ennakoimalla, palkitsemalla ja harjoittelemalla ohitusten tukitaitoja.

Ennakointi ja suunnittelu ovat harjoittelun perusta

Tilanteen tasalle pääseminen ei välttämättä onnistu enää siinä vaiheessa, kun hihnan päässä olevalla koiralla on tavoitteenaan päästä nopeasti ja äänekkäästi joko turvaan tai vastaantulijan luo. Jotta päästään kartalle siitä, mikä toimii juuri oman koiran kohdalla, tilanteita kannattaa miettiä etukäteen useammalta eri kantilta. Erityisesti seuraavia seikkoja on hyvä pohtia.

 

  • Mitä koira haluaa tilanteessa saavuttaa? Haluaako koira vastaantulijan lähemmäs vai kauemmas? Tällä on suuri merkitys esimerkiksi sen suhteen, kuinka etäisyyden lisääminen vaikuttaa koiran tunnetilaan. Pelokas koira usein hyötyy tilan ottamisesta, mutta innokas koira saattaa kokea tässä tilanteessa suurtakin turhautumista. Kyse voi myös olla usean eri tunnetilan sekoituksesta, jolloin koiran tavoite saattaa muuttua ajan kanssa: ensin jännittää, mutta pian halutaankin ottaa selvää ohikulkijasta.

 

  • Minkälaiset palkkiot koiraa motivoivat ja mitkä ovat toimivia tapoja palkkion toimittamiseen? Ei ole yhdentekevää millä koira palkitaan ja kuinka palkkiot toimitetaan. Jos et tiedä, mikä on paras palkkio, tee häiriöttömässä tilanteessa testejä tarkkailemalla, kuinka koirasi vastaa eri vaihtoehtoihin. Makupalat voi toimittaa esimerkiksi nenätyön, saalistamisen tai kopittelun kautta. Toisinaan leikki voi olla herkkuja parempi vaihtoehto. Palkkioita voivat leikin ja makupalojen lisäksi olla myös esimerkiksi hajut, vastaantulijan tarkkaileminen tai lähemmäs pääseminen.

 

  • Onko koiralle opetettu tukitaitoja ohituksiin liittyen ja mitkä valmiiksi harjoitellut taidot ovat juuri kyseiselle koiralle ohitustilanteissa hyödyksi? Ohituksissa hyödyksi olevia tukitaitoja ovat esimerkiksi LAT eli rauhassa katsominen, lähellä pysyminen ja kohdetyöskentely, kuten käsikohde. Käytännössä mikä tahansa koiralle kiva ja rentouttava harjoitus voi toimia tukena ohituksissa.

 

  • Jos koira on voimakas, millaiset varusteet tulee valita? Lenkkeilyvarusteet kannattaa aina valita sen mukaan, että tilanne pysyy turvallisena kaikille osapuolille. Esimerkiksi etupistekiinnitysvaljaista on monelle hyötyä ja pitkä talutin edistää niin innokkaan kuin epävarmankin koiran rentoutta mahdollistamalla elekielen, liikkumisen ja tilan ottamisen lyhyttä talutinta paremmin. Taluttajan turvallisuutta lisäävät talviaikana nastakengät. Kun ei tarvitse pelätä pysyykö pystyssä, ihmisen elekieli ja ote taluttimesta pysyy rennompana, millä on suora vaikutus koiraan.

 

  • Onko koiran kokonaisvaltainen hyvinvointi kunnossa koulutusta ajatellen? Levon, liikunnan ja virikkeiden suhde vaikuttaa kaikkeen arjessa ja myös koiran ja ihmisen vuorovaikutus määrää yhteistyön laadun. Ennen koulutuksen aloittamista on hyvä pohtia, mihin kaikkeen voi vaikuttaa sisältäpäin. Jos koira kokee kotona tylsistymistä, kannattaa kokeilla virikkeiden lisäämistä, mutta jos tuntuu, että koira ei lepää tarpeeksi, voi pyrkiä muuttamaan tätä asiaa tarjoamalla mahdollisuuksia rauhalliseen olemiseen. Kiputilat tai ulkoiluvarusteiden aiheuttama epämukavuus tulee niin ikään poissulkea osaavan ammattilaisen luona. Kivusta voivat kieliä muutokset koiran käyttäytymisessä ja varusteiden epämukavuus näyttäytyy usein ulkoiluvarusteiden välttelynä.

Palkkiot toimintakuntoon!

Kun olet selvillä siitä, mikä koiraasi motivoi, ota nämä palkkiot käyttöön joka lenkillä. Harjoittelu on yksinkertaisimmillaan palkitsemisrutiinien käyttöönottoa erilaisissa ympäristöissä ja tilanteissa. Kun palkkiot saadaan monipuolisiksi ja ne niin sanotusti menevät läpi eri tilanteissa, sitä valmiimpi koira on lähtemään mukaan peliin myös tositilanteessa.

Koiran palkitseminen ei ole lahjomista vaan sujuvaa yhteistyötä. Tyhjin taskuin on hankala voittaa suuria tunnetiloja, joten pistä kaikki peliin ja osoita koirallesi, että sinä olet se luottotyyppi, jonka kanssa on hauskaa tilanteessa kuin tilanteessa.

Harjoittele tukitaitoja

Kun hallussa on palkkiot, joita koira arvostaa, tukitaitoja voi alkaa vahvistaa ensin häiriöttömässä tilanteessa. Kun koiran voidaan todeta osaavan tarvittavien taitojen perusteet, on aika lähteä harjoittelemaan ohitusten tukitaitoja erilaisissa tilanteissa esimerkiksi lenkkireittien varrella. Hyviä paikkoja harjoitteluun ovat muun muassa puistot tai muut avoimet paikat. On aina hyödyksi, jos taitoja päästään harjoittelemaan ryhmässä tai tutun koirakaverin kanssa.

Harjoitteluhetket kannattaa pitää kyllin lyhytkestoisina, jotta koiran motivaatio pysyy yllä. Taidoista on hyötyä ohituksissa, kun koira kokee harjoittelun mielenkiintoisena ja kannattavana.

Aina ei onnistu ja se on täysin ok!

Koiralla on erilaisia päiviä ja vastaantulijoissa on suurta vaihtelua, joten kannattaa hyväksyä se, että aina ei voi onnistua. Jos ohitustilanne menee puihin, ei kannata vaipua epätoivon valtaan. Palkitsemisrutiineilla ja tutuilla taidoilla pääsee usein vaikuttamaan tilanteesta palautumiseen, vaikka stressitaso olisikin ohituksen aikana päässyt kohoamaan turhan paljon. Kannattaa siis keskittyä siihen, että koira pääsee palautumaan kunnolla, sillä sekin on tärkeää harjoittelun kannalta. Tilanteen mentyä ohi voi tehdä vielä nopean kartoituksen siitä, olisiko tapahtumien kulkua voinut muuttaa jollakin tavalla ja viedä tämän opin seuraaviin ohituksiin.

Aina ei tarvitse olla valmis harjoittelemaan ohituksia ja lenkkeily-ympäristöjä voikin valita myös sen mukaan, missä koira pystyy parhaiten rentoutumaan. Jos koira on virittynyt kaupunkilenkeillä, välillä voi tehdä rentouttavia kävelyjä metsässä. Tällöin niin koira kuin ihminenkin pääsevät palautumaan stressaavien tilanteiden välissä. Helpommat lenkkireitit kannattaa valita myös silloin, jos itsellä on huono päivä.