Kun pentu on talossa, voi tulla olo, että kaikkea pitäisi ehtiä tehdä ja harjoitella. Maltti on kuitenkin valttia koulutuksen suhteen ja kannattaa pitää mielessä, että laatu korvaa määrän. Arjen lomassa voi tehdä lyhyitä harjoituksia, mutta tiukkaa suorittamista uuden oppimisesta ei kannata tehdä. Tärkeintä, mitä pennulle arjessa ja koulutustuokioiden avulla voi opettaa on se, että omistajan kanssa on hauskaa viettää aikaa ja oman ihmisen luota löytyy turva jännittävien tilanteiden osuessa kohdalle.

Arjen taitojen harjoittelu kannattaa aloittaa tarkistamalla, minkälaiset asiat pentua motivoivat. Ilman toimivia palkkioita koulutus harvoin tuottaa toivotunlaista tulosta. Testatkaa yhdessä seuraavia palkitsemiseen liittyviä seikkoja:

  • Minkälaiset lelut herättävät leikki-innon parhaiten? Pehmot, vingut vai kenties pitkät vetolelut, joita on kiva jahdata? Kuinka vauhdikkaasti lelun kanssa tulee liikkua ja millä tavoin eri leikkityylejä tulee varioida, jotta ihmisen kanssa leikkiminen on jopa yhtä hauskaa kuin riekkuhetki lajitoverin kanssa?
  • Millaiset makupalapalkkiot ovat niitä parhaimpia? Onko nami maistuvin kädestä suuhun toimitettuna vai lisääkö esimerkiksi jahtaaminen tai maasta etsiminen mielenkiintoa palkkiota kohtaan?
  • Minkälaiset ympäristön tarjoamat houkutukset vetävät pentua puoleensa ja kuinka voisit hyödyntää näitä asioita arjen taitoja tai malttia harjoitellessa? Kaikki palkkiot eivät aina löydy sinun taskustasi, mutta ongelman sijasta tee tästä mahdollisuus!

Mitä pennulle sitten tulee opettaa, jotta pennusta kasvaa kiva koirakansalainen, jonka kanssa tiimityö luistaa mallikkaasti? Koulutus kannattaa aloittaa kontaktipelien, luoksetulon, maltin, luopumisen ja kohdetyöskentelyn alkeiden harjoittelemisesta.

Katse kohti ihmistä!

Kontaktin saaminen tukee niin lenkkeilyä kuin mahdollisia tulevia harrastuksiakin. Kannattaa kuitenkin muistaa, että myös maailman ihmeellisyyksien tutkiminen on pennulle tärkeää ja arvokasta eikä pennun suinkaan tule olla ulkoillessaan koko aikaa kontaktissa ihmiseen.

Sujuva kontakti perustuu hyvään luottamukseen ja sillä varmistetaan yhteys koiraan. Kontaktin tulee olla pennulle hauska peli, jossa ei tavoitella tietynlaista asetelmaa tai jatkuvaa silmiin tuijottamista. Kehittyvälle pennulle staattinen seuraaminen on varsin rankka liike, jonka harjoittelun voi antaa odottaa siihen, kun pennun kehonhallinta alkaa olla aikuisen koiran tasolla. Pennun kohdalla hyvä kontakti on mukana kulkemista, jossa tapahtuu vaihtelua ja joka on pennulle hauskaa ja palkitsevaa. Kontaktia kannattaakin harjoitella enemmän pelin, leikin ja lähellä pysymisen muodossa, eikä niinkään pelkkää katsekontaktia tavoitellen. Opeta pennullesi, että yhdessä kulkeminen on hauskaa!

Luopuminen kannattaa!

Luopumisen tarkoituksena on opettaa, että mielekkäitä palkkioita voi ansaita maltin kautta. Lisäksi sen avulla luodaan vihje toiminnan lopettamiselle. Mikäli koirallasi on tapana esimerkiksi varastella sukkia tai etsiä roskia tienpientareilta, luopumisen voi lopulta yhdistää koskemaan myös näitä tilanteita.

Vaikka luopumisvihjeeseen kuuluu toive toiminnan keskeyttämisestä, kyseessä ei ole kielto tai rankaisu. Varo siis sitä, ettet anna vihjettä ääntäsi korottaen. Tavoite on, että koirasi tulee kokemaan luopumisen niin kannattavana, että voit käyttää vihjesanaa yhtä lempeästi kuin muitakin opettamiasi vihjeitä. Tämä on mahdollista, kun tehtävä opetetaan huolella vaihe vaiheelta ja luopumista harjoitellaan niin, että koira kokee sen oikeasti kannattavana.

Luokse!

Tuottaako luoksetulo hankaluuksia? Valitse sana, jota et käytä koskaan muulloin arjessa, esimerkiksi ”luokse”, ”kom” tai ”hit” ja liitä luoksetulovihje superpalkkiohin! Hyvän bonustreenin saat antamalla luoksetulovihjeen päivittäin juuri ennen kuin tarjoat esimerkiksi luun, ruokakipon tai nameilla täytettyjä virikeleluja koiralle. Tämä vahvistaa luoksetulovihjeen merkitystä.

Luoksetuloa harjoitellessa etäisyyden ihmisen ja koiran välillä ei aina olla pitkä, joten tehtävää voi harjoitella myös taluttimessa, jolloin mukaan on helpompi saada eri ympäristöissä harjoittelua turvallisesti. Tärkeintä on, että koira oppii, että luoksetulovihjeellä ja superpalkkioilla on selkeä yhteys. Käytä luoksetulovihjettä arjessa vasta kun olet varma, että koirasi on kunnolla oppinut sen.

Kohdeharjoittelu

Tassutargetia eli tassukohdetta voi hyödyntää muun muassa lenkkitempuissa, uusien taitojen opettelussa sekä kehonhallintajumpassa. Ideana on opettaa pentu kohdentamaan etutassunsa joko lattiatasolla olevalle tai korotetulle alustalle. Alustana voi toimia esimerkiksi hiirimatto, kirja, pesuvati, tasapainotyyny tai muu sopivan kokoinen ja kyllin pitävä alusta.

Nenäkohteita voidaan hyödyntää muun muassa rauhoittumisessa, käsittelyssä, temppujen opettamisessa, ihmisten tervehtimisessä ja arjen taidoissa. Pennun kanssa nenäkohdeharjoittelun voi aloittaa käsikohteella, jossa tehtävänä on koskettaa ihmisen kättä kuonolla.

Omaehtoinen käsittely

Käsittelyhetkiin kannattaa varata aikaa ja palkkioita. Esimerkiksi kynsien leikkuuta ei tarvitse suorittaa kokonaan kerralla ja tilanne kannattaa valita sekä pennun että oma mielentila huomioiden. Omaehtoista käsittelyä voi harjoitella niin sanotulla starttinappulamenetelmällä, jossa koira osoittaa ihmiselle olevansa valmis käsittelylle. Starttinappulat lisäävät luottamusta käsittelytilanteeseen, kunhan mukana on myös stoppinappulat eli koiralla on oikeus kieltäytyä käsittelystä väsyessään tai jos harjoittelu on muuten vielä haastavaa.

Arjen taitoihin ja muihin tärkeisiin pentuajan mukanaan tuomiin asioihin paneudutaan Välkyn kasvokkain tapahtuvilla pentukursseilla ja Välkyn Pentukoulu – verkkokursseilla, joissa on mahdollista opiskella etänä omassa tahdissa. Molemmissa on mahdollista saada opetusta ja vinkkejä juuri oman pennun yksilölliset tarpeet huomioiden.

YouTube tarvitsee hyväksyntäsi voidakseen toimia.
Hyväksyn